GSP Grankulla svenska pensionärer

Ordförandes spalt

 Filip Hamro-Drotz

Höstmötet: Vi ser mot 2020 - GSP 45!

Vårt höstmöte hölls den 26 november. Vi beslöt om hur GSP firar sitt 45-års jubileum. Vi ser mot det och styrelsen har några nya medlemmar.Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
08.12.2019 kl. 14:36

GSP:S HOBBYGRUPPER ÄR EN TILLGÅNG

Inom Grankulla svenska pensionärer verkar sjutton hobbygrupper. De är en verklig tillgång åt medlemmarna, som har möjlighet att enligt eget intresse delta i aktiviteterna.Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
30.10.2019 kl. 10:19

Vi har ett digert höstprogram!

Bästa GSP-medlemmar. En härlig sommar håller på att övergå till höst. Vi Grankulla svenska pensionärer har mycket att se fram emot - GSP bjuder på ett digert och intressant program. Kom med!Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
02.09.2019 kl. 14:24

EU BERÖR ÄVEN OSS PENSIONÄRER

Europaparlamentsvalet har hållits. Valet har aktualiserat hur mycket EU berör även oss pensionärerLäs mera »
Filip Hamro-Drotz, ordförande
27.05.2019 kl. 19:27

EU-VALET BERÖR ÄVEN OSS PENSIONÄRER

EU-valet hålls snart. Vi pensionärer har medverkat i byggandet av dagens öppna Europa, som nu står inför stora utmaningar.Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
09.05.2019 kl. 06:29

GSP:s hobbygrupper är aktiva - de kan få bidrag

Sexton hobbygrupper verkar inom GSP. Deras verksamhet är viktig och givande - största delen av deltagande i GSP:s verksamhet sker just i hobbygrupperna. Styrelsen har anmodat grupperna att ansöka om ekonomiskt bidrag. Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
06.03.2019 kl. 16:26

Vårterminen bjuder på program åt envar

Det nya året har börjat och Grankulla svenska bjuder på ett digert progam åt sina medlemmarLäs mera »
Filip Hamro-Drotz
26.01.2019 kl. 10:23

Tack för 2018 - höstmötet blickar mot 2019

År 2018 har varit lyckat i GSP. Höstmötet blickade mot det nya året, mot nya gemensamma upplevelser.Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
31.12.2018 kl. 14:29

GSP:s motto: Trivsel, närhet, trygghet

Vi pensionärer i Grankulla betonar betydelsen av trivsel, närhet och trygghet. Dessa är av stor betydelse för vårt liv i Grankulla. Hur kan de förstärkas?Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
02.11.2018 kl. 08:59

Pensionärernas samarbete i södra Finland

Svenska pensionärsförbundet SPF har över 20.000 medlemmar och 78 medlemsföreningar. I södra Finland överväger man hur samarbetet kunde förbättras. En egen regional förening?Läs mera »
Filip Hamro-Drotz
03.10.2018 kl. 14:10
Skriv siffran 4 med bokstäver: