GSP Grankulla svenska pensionärer

Släktforskargruppen hösten 2019

________________________________________________________________________

GSP släktforskarnas besök till Helsingfors stadsarkiv den 15 november 2019

Med denna gång:

 • Ulla Bäck
 •  Siv Kindstedt
 •  Iris Sveholm
 •  Agneta Lindevall

Arkivet har öppet måndag till onsdag klockan 8:00-16:00 och torsdag klockan 8:00-18:00 för forskning av dokument som inte finns digiterade på webben. Man ska beställa tid och dokument via webben senast föregående dag före klockan 15:00. Dejouren vid entre`n har materialet och hjälper till.

Dokument finns ända från 1721. Dokument före 1920 förvaras permanent. De flesta är officiella men det finns sekretessbelagd information. Det är i allmänhet material som gäller sjukdom eller socialhjälp. 50 år efter personens död kan man få forska i uppgifterna.

På webbsidan www.sinettiarkisto.fi  finns alla arkiv uppräknade. Bl. a. 500 olika privata arkiv.

Webben har uppgifter på svenska men mera innehåll på finska.

Förvaringsutrymmen håller på att ta slut, men å andra sidan digiteras de flesta nya arkivmaterial genast så det kommer inte så mycket pappersmaterial mera.

Grupper som besöker arkivet är främst släktforskare och historiestuderande.

Stort tack för den dedikerade guidningen av ledande experten Merja Aartolahti. Vi fick även se de stora förvaringslagren i källaren. Besöket var mycket intressant och informativt.

Nästa möte 29.11.2019 klockan 10:15 på Villa Junghans.

Agneta Lindevall

________________________________________________________________________

Vi började hösten med möte på Villa Junghans 20.9 kl 10.15

Främst diskuterade vi höstens program och Bertel Evers hjälpte Iris Sveholm med datorn.

GSP släktforskar gruppens möte 18.10.2019

Med denna gång: 

 •  Iris Sveholm
 •  Siv Kindstedt
 •  Ulla Bäck
 •  Agneta Lindevall

Ulla höll föredrag om begreppet kusin.

Kusiner har 50% gemensamma gener.

 

I Finland har vi följande indelning av släktleden:

1 generationen= syskon

2                    “                     = kusin

3                    “                     = småkusin

4                    “                     = syssling

5                    “                     = 5e kusin

6                    “                     = 6e kusin

 

I Sverige har man följande indelning av släktleden

1 generationen = syskon

2                    “                       = kusin        eller 2 männing

3                    “                       = syssling    eller 3 männing

4                    “                       = brylling     eller 4 männing

5                    “                       = pyssling    eller 5 männing

6                    “                       = trassling   eller 6 männing

 

I England gäller  cousin om alla släktingar efter syskon generationen.

 

Ulla talade också om föremåls proveniens. Det är frågan om ett kärt eller viktigt

föremål. Det kan ha tillhört en kär person.  Man ska skriva ner föremålets historia.

Information.

 

Nästa möte ett besök på Helsingfors stadsarkiv 15.11 klockan 10. Djurgårdsvägen 3F.

Kom i tid.

 

Helsingfors Arbis ordnar en kurs om Datorprogram för släktforskare - grunderna.18.11, 25.11 och 2.12 klockan 12:05-13.35. Kurs nr. A190897. Man behöver ett dataprogram för att underlätta sitt arbete. Det minskar på papperslappar o man har ordning

på sina uppgifter.

 

Vi har blivit inviterade till nyländskt släktforskar samarbete. Det är ordförande i Helsingfors

Släktforskare r.f., Peter Ragnvaldsson som vill utöka samarbetet inom Nylands olika släktforskar grupper. Saken är helt ny. Philip Hamro-Drotz tycker att det låter bra.

Vi behöver besluta vad vi skall kalla oss. Ex. GSP släktforskar klubben eller Grani släkt-

forskar klubb. Eller något annat passande. Skicka mig era åsikter.

Agneta Lindevall

 

29.11 kl. 10.15 möte i Villa Junghans bibliotek. Ta med en “släktklenod” (som är lätt att bära) med proveniens och berätta dess historia.

 

Gruppen leds av Agneta Lindevall 

040 540 9452 eller agneta.lindevall(at)gmail.com

 

Nya medlemmar är välkomna.

 

Information om evenemang och kurser:

 • 19.10 lördag kl. 10-16 Nyländska släktforskardagen. Tölö Arbis andra våningen. Öppen för alla intresserade.
   
 • Släktforskning grunderna-flerformskurs. Måndagar 7.10-25.11 kl.14.45-16.15. Tölö Arbis. Alexandra Ramsay och Eva Ahl-Waris. Kursen är kort men man får hemläxor. Kursen är fullsatt men ställ dig i kö. Det är kanske möjligt att förstora gruppen.
   
 • Spåra dina förfäder i länder kring Östersjön. Lördagar 9.11 och 16.11 kl. 10-14.45. Tölö Arbis. Peter Ragnvaldsson.
   
 • Datorprogram för släktforskare-grunderna. Måndagar 18.11, 25.11 och 2.12 kl. 12.05-13.35. Tölö Arbis. Peter Ragnvaldsson.
   
 • Läsning av gamla handstilar. Måndagar 14.10 och 11.11 kl. 18.00 för medlemmar i Helsingfors Släktforskare. Klubblokalen Dragonvägen 10, Munksnäs. Ingång från gården.

_______________________________________________________________________

Släktforskargruppen hade möte på Villa Junghans 13.5.2019.

 

Vi var sju aktivt intresserade av släktforskning på olika stadier som träffades första gången. Några var helt nybörjare och andra var mycket långt hunna i sin forskning.

De erfarna forskarna delade frikostigt med sig av sin gedigna kunskap till stor glädje för oss nybörjare.

Vi tar gärna emot flere intresserade av att forska i sin släkt.

Vi träffas nästa gång på Villa Junghans bibliotek 20.9.2019 klockan 10:15.

Agneta Lindevall agneta.lindevall(åt)gmail.com eller 040 540 9452

________________________________________________________________________

 

På släktforskargruppen möte tisdagen den 19 april 2016 på Villa Junghans föreläste Marita Raatikainen om hur man tolkar gammal text.

 

I föreläsningsserien "Upptäck din familjs historia - introduktion" behandlades  i februari 2016 släktforskningsprogram, d.v.s. datorprogram för att registrera antavlor och släktdatabaser, sammanställa personfakta och presentera dessa i form av släkttabeller och släkttavlor. Boris  presenterar sin manuellt gjorda stora antavla.

 

Bertel Evers stående vid bordsändan påbörjade 31.3.2015 sin serie "Upptäck din familjs historia–introduktion" om grunderna i släktforskning, "Hur komma igång". Bertel hade sammanställt ett exempel som han sedan belyste med hur och var man söker grunduppgifter om en person och dennes familj.

 

Hösten 2011 började en föreläsningsserie med temat "Släktforska steg för steg". Serien omfattade anvisningar om hur man börjar, lägger upp sin släktforskning och vilka möjligheter de digitala arkiven erbjuder.

 

Släktforskargruppen startade våren 2007 med 14 intresserade släktforskare. På våren 2008 höll Per Göran Savander i Grankulla bibliotek föreläsning om "Användning av släktforskningsprogram" och "Hur använder man internet i släktforskningen".